ประเทศจีนพลาสติก (หยูเหยา) นิทรรศการนานาชาติ 2018 และ 20 TH Expo จีนพลาสติก

ใหม่

ศูนย์แสดงสินค้า: หยูเหยาประชุมนานาชาติและศูนย์แสดงสินค้า

บูธหมายเลข: 4026

วันที่: 7 พฤศจิกายนTH -10 TH 2018

มาเยี่ยมชมเราได้บนขาของเราในฮอลล์ 4 ยืน 026


เวลาโพสต์: Nov-10-2018