ஐஎஸ்ஓ 9001 சான்றிதழ்

இன்வென்ஷன் காப்புரிமை

பயன்பாட்டு மாதிரி காப்புரிமை

தூண்டு சூளை காப்புரிமை

சாதன காப்புரிமை கட்டிங்

தானியங்கி ட்ரிம் சாதன காப்புரிமை

அச்சு காப்புரிமை

கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் காப்புரிமை

செவ்வை கட்டுப்பாடு சாதன காப்புரிமை

டிரேட்மார்க் சான்றிதழ்