ຈີນ Plastics (Yuyao) International Expo 2018 ແລະ 20 TH Expo ຈີນພາດສະຕິກ

ໃຫມ່

ສູນສະແດງສິນຄ້າ: Yuyao International Convention & ສະແດງສິນຄ້າ

ເລກທີ່ບູດ: 4026

Date: Nov. 7 th -10 th , 2018

ມາຢ້ຽມຢາມແລະໃຫ້ພວກເຮົາກ່ຽວກັບການ Stand ຂອງພວກເຮົາໃນຫ້ອງ 4, ຢືນ 026.


ທີ່ໃຊ້ເວລາໄປສະນີ: Nov-10-2018